Bruker spør bruker

Velkommen til Brukererfaring.no - ressursbasen for informasjon om og publikasjoner fra Bruker Spør Bruker.

Bruker Spør Bruker er en dialogbasert evalueringsmetode vi har utviklet siden 1998. I denne tidsperioden er dokumentasjon av erfaringer med helsetjenester samlet i gruppemøter og intervjuer med 1569 personer som er/har vært bruker i kommuner og helseforetak, i ulike deler av landet.

Brukererfaringer er grunnlag for utvikling og kvalitetsforbedring av tjenester og brukerdialog i BSB. Konkrete tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjoner for tjenester til å benytte metoden, i følge evalueringer. BSB vektlegger lav terskel for deltagelse fra brukere i undersøkelsene. Dette er en viktig forutsetning for BSB er å nå de målgrupper som vanligvis ikke kan delta i brukerundersøkelser, slik at deres erfaringer kan bli tilgjengelig for tjenester.

Her finner du rapportene fra alle de 45 evalueringene som er gjennomført i perioden 1998 – 2012 og andre publikasjoner og nettressurser om våre prosjekter.

Ansvarlige redaktører: Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen.

Heidi Westerlund: 406 05 996

Dagfinn Bjørgen: 404 13  567

Nyheter

Nye www.brukererfaring.no på nett - i dag!

 Velkommen til nye www.brukererfaring.no, Bruker Spør Bruker sitt offisielle nettsted.

www.brukererfaring.no, er en ressursbase for stoff om metoden Bruker Spør Bruker.

Her vil du finne alle rapporter fra BSB undersøkelser og publikasjoner som er utgitt om metode og prosjekter.

Du finner også lenker til andre ressurser/nettsteder som omtaler rapporter og funn.

For deg som kjenner nettsiden i gammelt design: du finner alle rapporter og publikasjoner du fant på den gamle siden. Noen nye er også kommet til.

Det er en del endringer i menyer og oppsett, men dette er for å gi deg som skal lese sidene en bedre oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Heidi Westerlund:
406 05 996
Dagfinn Bjørgen:
404 13 567

Svein Frode Utheim og Jan Tore Svartrapmo KIM- Senteret: Webdesign, brukergrensesnitt  og teknisk drift.