Bruker spør bruker

I oktober 2000 sendte prosjektet "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring" ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk.

Bakgrunnen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning om brukermøtene ved poliklinikken, i alle de tre driftsårene (1998, 1999, 2000), og man ønsket å få kartlagt noen av årsakene til dette.

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Rapporten er en oppsummering av de svar vi har fått ut av undersøkelsen.

Resultatene fra poliklinikk undersøkelsen høsten 2000 Prosjekt "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring"