Bruker spør bruker

Dette er prosjektteamets rapport fra Prosjekt "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring" 1998-2000 (Jo takk, bare bra, men...)

Da skrev vi: "Rapporten er blitt omfattende. Vi har forsøkt å dokumentere konkret mest mulig av prosesser og arbeid som er gjort i prosjektet. Innholdsfortegnelsen er detaljert, slik at hver enkelt skal kunne finne de respektive tjenestestedene sine tema. Sammen med denne rapporten følger to delrapporter.

Delrapport 1 har tittelen "Oppsummering av resultatene fra brukermøtene 1998 til 2000" og delrapport 2 har tittelen "Poliklinikkundersøkelse fra Tiller poliklinikk" Særlig delrapport 1 vil gi en oversikt over temaer som brukerne har vært opptatt av i brukermøtene. Delrapport 2 omhandler problemstillinger rundt rekruttering av brukere ved poliklinikk til brukermøter. Prosjektrapporten, Oppsummering av resultater fra brukermøtene og Rapport over svarene fra Tiller poliklinikk ble vedtatt som styringsgruppa sine rapporter til Departementet den 14.03.01."

Prosjekt "Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring" 1998-2000.